Wysokie ceny plastiku przeczytaj artykuł

Nowe rozporządzenia unijne

Z dniem 14 grudnia 2019 r. wejdą w życie dwa nowe rozporządzenia:
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin […];
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin […].
Dla jakich roślin ma zastosowanie obowiązek paszportu roślin?
Obowiązek paszportu roślin obejmuje wszystkie „rośliny przeznaczone do sadzenia”, również cebulki kwiatowe.

Jak powinien wyglądać paszport roślin?
Ustalono stały format za pomocą następujących stałych elementów:

 • w lewym górnym rogu: flaga UE (kolorowa lub czarno-biała),
 • w prawym górnym rogu: słowo „Paszport roślin”,
 • „A” + nazwa botaniczna,
 • Kod „B” + państwo członkowskie ISO, łącznik, fitosanitarny numer rejestracyjny (9 cyfr),
 • Kod identyfikacyjny „C” +,
 • „D” + kod ISO kraju pochodzenia / produkcji, nawet jeśli jest to Holandia.

Jak łatwo zastosować paszport roślin?
Jedną z opcji jest łączenie paszportu roślin z produktem:

 • Wydrukuj paszport roślin na kartach indeksowych, które następnie należy umieścić w puli.
 • Wydrukuj paszport roślin na (dodatkowej) etykiecie roślinnej, którą należy zawiesić na roślinie. Doniczki przystosowane do przymocowania etykiet posiadające otwory w górnej część rantu. Takie doniczki posiada firma DonKwiat.
 • Wydrukuj paszport roślin na tacy.
 • Wydrukuj paszport roślin w doniczce.  Możliwość naklejenia etykiet na doniczkach w ramach usługi firmy DonKwiat.
DonKwiat
Koszyk zapytania